fbpx
 
https://www.co4u.nl/wp-content/uploads/2020/09/Dictionary-Volunteer-Political-Advocacy-and-Cause-T-Shirt-1-640x823.png

Ben jij BESTUURDER of DIRECTEUR in het PO en

IS JOUW SCHOOL TOE AAN:

  • Een stevige cultuur waarin de missie, visie en doelen voor iedereen duidelijk zijn?
  • Meer verbinding binnen het gehele systeem (van ouders tot bestuurders en andere scholen binnen de stichting)?
  • Een lagere werkdruk doordat verantwoordelijkheden delen de norm is, processen geoptimaliseerd zijn en er efficiënter gewerkt wordt? 
  • Hogere leeropbrengsten doordat implementatie, evaluatie en aanpassing niet over het hoofd gezien wordt?
  • Innovatie betreffende de gezondheid, vitaliteit en duurzaamheid?
https://www.co4u.nl/wp-content/uploads/2020/10/lb-logo.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.co4u.nl/wp-content/uploads/2020/10/Dictionary-Volunteer-Political-Advocacy-and-Cause-T-Shirt-5-320x412.png

Het programma LEERkracht BLIJf is een modulair programma voor het PO dat aansluit bij de behoeftes van nu!

Wij zijn ervan overtuigd dat voor goede leeropbrengsten, positieve ontwikkeling en (intrinsieke) motivatie niet alleen de leerlingen maar ook alle andere betrokkenen binnen het systeem centraal dienen te staan.

Verbondenheid en kennis delen staan daarom centraal in het gehele programma. De verbinding reikt van ouders/verzorgers en leerlingen tot en met de bovenste bestuurslagen en door middel van slim opgezette leer- en ontwikkel programma’s heeft het delen van kennis dezelfde reikwijdte.

Het programma is modulair en wordt dusdanig opgebouwd en aangepast dat de kennis en kunde binnen de school, stichting en/of scholengemeenschap optimaal benut wordt. We gaan uit van mogelijkheden en oplossingen en hebben oog voor efficiëntie en innovatie om zoveel mogelijk werkdruk weg te nemen daar waar die druk te hoog is. Doordat de programmaleider bij jullie blijft tot opgedane kennis en kunde geïmplementeerd is, gaat deze niet verloren en worden de leeropbrengsten zo groot mogelijk!

bt_bb_section_top_section_coverage_image
HOE?

Door eerst binnen jullie school (of scholen) mee te draaien, gesprekken te voeren en vergadering(en) bij te wonen. Alleen dan komen we echt te weten wat er speelt en waar jullie specifieke behoeftes en uitdagingen liggen. Aan de hand van deze informatie, welke we aan kunnen vullen met vragenlijsten en gesprekken, stellen we een programma samen. Het programma bestaat uit de volgende 3 fasen:

FASE 1: CULTUURVERSTERKING

Een voorwaarde, om succesvol tot leren en ontwikkelen te komen, is een solide basis. Daarom krijgt elke school een eigen programmaleider welke ook trainer en coach is. Deze programmaleider brengt de missie, visie en doelen in kaart en zorgt er, door middel van trainingen, advisering en coaching voor dat de organisatiecultuur stevig komt te staan.

FASE 2: VERBINDEN

Om de impact van de interventies en de (leer)opbrengsten te vergroten richt het programma zich op het gehele systeem (bestuurders, directie, leer-krachten, OOP, leerlingen en ouders/verzorgers en eventueel de andere scholen binnen de stichting). Door middel van workshops, advisering en coaching zorgt de programmaleider dat het hele systeem verbonden en betrokken raakt. Dit resulteert in een solide basis gebaseerd op vertrouwen en maakt het mogelijk verantwoordelijkheden te (ver)delen. In combinatie met de sterke cultuur is de school (en organisatie) er klaar voor om te groeien en ontwikkelen!

FASE 3: LEREN, ONTWIKKELEN EN IMPLEMENTEREN

De programmaleider doet observaties, voert gesprekken en neemt enquetes en/of vragenlijsten af. Van daaruit wordt een behoefteanalyse gemaakt. We beschikken over een ruim aanbod van cursussen, trainingen, workshops en kennissessies welke als interventie kunnen dienen om te voorzien in jullie specifieke behoeftes. Voor dit aanbod werken wij samen met professionals en opleidingsinstituten. We hebben een belangrijke verbindende functie. Aan de hand van de behoefteanalyse stelt de programmaleider een programma op en maakt daarvoor de best passende keuzes uit dit aanbod. Mocht er geen passende interventie tussen zitten dan kan één van onze psychologen en/of trainers vrijwel altijd een training op maat maken. Na goedkeuring van het programma en de planning blijft de programmaleider bij jullie tot het programma is afgerond en alle nieuwe kennis en vaardigheden zijn geïmplementeerd!  

WAT?

In fase 1 en 2 staat analyseren, adviseren en coachen centraal. Jullie programmaleider werkt aan vertrouwen, verbinding en een stevige cultuur om zo in fase 3 de leeropbrengsten zo hoog mogelijk te maken.

Het programma in fase 3 kan bestaan uit coaching, trainingen, masterclasses en workshops welke bijvoorbeeld gericht kunnen zijn op het vergaren van kennis, het reduceren van stress of het opdoen van nieuwe inzichten. Doordat wij samenwerken met professionals uit verschillende sectoren is vrijwel niks onmogelijk! Of er nu vakinhoudelijke kennis bijgeschaafd dient te worden, tools die de efficiëntie kunnen bevorderen geïntroduceerd en/of uitgelegd dienen te worden, oudergesprekken meer structuur dienen te krijgen of het team toe is aan een teambuildingsactiviteit, wij regelen het! Uiteraard alles in overleg en passend bij jullie hulpvraag.

https://www.co4u.nl/wp-content/uploads/2020/10/Worden-jullie-een-school-waar-alle-leerlingen-blij-zijn-en-waar-leerkrachten-graag-blijven_-640x640.png
WIE?

Het programma is gericht op het gehele systeem. Onder het systeem verstaan wij:

– De school, de stichting en/of de scholengemeenschap
– De directie en bestuurders
– De leerkrachten en andere onderwijsprofessionals
– De leerlingen
– Hun ouders/verzorgers

De observaties en (coaching)gesprekken worden altijd uitgevoerd door jullie persoonlijke adviseur en coach. Deze adviseur blijft bij jullie zo lang het programma loopt en is de spil in het programma. Bij de uitvoering van het programma kunnen vele professionals en specialisten betrokken zijn. Denk hierbij aan coaches, adviseurs, ervaringsdeskundigen en HR medewerkers maar ook mindfulness docenten en (ex)topsporters.

 

DE OPBRENGSTEN

Hoofddoel van het programma is ervoor te zorgen dat het gehele systeem dusdanig verbonden raakt dat het delen van kennis, inzichten en kunde als vanzelf gaat. De kosten die er gemaakt worden voor (bij)scholing kunnen zo aanzienlijk worden verlaagd en de betrokkenheid en motivatie worden verhoogd. De programmaleider zorgt ervoor dat het proces van implementatie, evaluatie en (indien nodig) aanpassing de norm wordt zodat na afronding van het programma alle nieuwe kennis en kunde ook succesvol geïmplementeerd zal worden. Daarnaast is er veel aandacht voor efficiëntie, stressreductie en innovatie om de werkdruk te verlagen en meer effectieve onderwijstijd over te houden.

Kortom het programma richt zich op het bundelen van al onze superkrachten om zo van en met elkaar te kunnen leren. Met als resultaat blije medewerkers, leerlingen en ouders. En dat verdient een certificaat!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image